ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

От 25.05.2018 г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (GDPR), приет от Европейския съюз. Този регламент има за цел да осигури защита на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС, както и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. 

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят изрично се съгласява, че Планета 26 ЕООД има право да събира, обработва, използва и съхранява информация, отнасяща се до Потребителя, във връзка с регистрация за ползване на услугите на www.flowey-bulgaria.com. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, включва: име, фамилия, имейл, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията в www.flowey-bulgaria.com. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез www.flowey-bulgaria.com участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Потребителят предоставя личните си данни доброволно. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация и лични данни от www.flowey-bulgaria.com.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава съгласието си за обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, включително срещу получаването на промоционални оферти и реклами на продукти и услуги, като изпрати писмено съобщение на електронен адрес: contact@flowey-bulgaria.com.

С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава съгласието си личните данни да могат да бъдат разкривани и предоставяни на: лица, имащи качеството „обработващ лични данни”, съхраняващи на законно основание данни относно неговата платежоспособност и платежоготовност; на трети лица, институции или организации в случаите, когато разкриването е по силата на изрична законова разпоредба; на трети лица с оглед изпълнение на задълженията на Планета 26 ЕООД към потребителя по сключени договори за доставка.

С попълване и подаване/зареждане на електронната форма за регистрация от потребителяза ползване на услугите на www.flowey-bulgaria.com, се приема, че потребителят е предоставил доброволно информацията за себе си, че е запознат с информацията, предоставена от Планета 26 ЕООД и че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани по посочените  в Общите условия начини.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА НА СТОКИ ПРЕЗ ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Продажба на стоки през онлайн магазина FLOWEY-BULGARIA.COM и тяхната доставка от Планета 26 ЕООД се извършват само на територията на страната.

Поръчка в онлайн магазина се извършва само от клиенти запознали се и приели общите условия описани в раздел „Правила и условия“.

Всяка поръчка задължително се потвърждава от служител на Планета 26 ЕООД в следния порядък:

Ако поръчката е направена до 15:00 часа – в рамките на същия работен ден.

Ако поръчката е направена след 15:00 часа – в рамките на следващия работен ден.

Планета 26 ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка при неправилно и/или непълно попълнени дани във формата на регистрация. Както и при изчерпване на количествата. Във всеки от случаите клиентът ще бъде уведомен чрез телефон или имейл.

Цените на стоките в онлайн магазина WWW.FLOWEY-BULGARIA.COM са в български лева с включено ДДС. Цената на доставката – неразделна част от стойността на поръчката, се формира в зависимост от теглото на поръчаната стока и зададената дестинация.

Заплащането на стоката се извършва по избор на клиента или с наложен платеж, или чрез виртуален ПОС.

Доставка на направената поръчка се извършва от куриер. Срок на доставка – 2 работни дни. При получаването на стоката клиентът получава фактура и подписва копие от същата с което удостоверява точното и пълно изпълнение на поръчката. В случай на забавяне на доставката служител на Планета 26 ЕООД уведомява клиента и договаря нова дата за доставка.

В случай че потребителят се откаже от поръчка, направена чрез онлайн магазина, същият е длъжен незабавно да уведоми Планета 26 ЕООД писмено на следния и-мейл адрес: contact@flowey-bulgaria.com. Всички транспортни и други разходи за доставка на върнатата стока, както и рискът от случайно повреждане или погиване на стоката, са изцяло за сметка на потребителя.

Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез  нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 14 дни

При несъответствие на получената стока с поръчаната, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Планета 26 ЕООД да приведе стоката в съответствие с поръчката или при невъзможност – да я замени с нова. Рекламацията се извършва писмено на следния и-мейл адрес: contact@flowey-bulgaria.com.